Arşiv  |  Üye Ol  |  İletişim  |  English
Yeterlik Yürütme Kurulu

Türkiye Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu, derneğimizin Eğitim ve Akreditasyon Komitesinin 3 yıllık çalışmasını takiben 2003 yılı itibariyle kurulmuştur. Kurul, Müfredat ve Akreditasyon Komisyonu ile Sınav Komisyonunu hayata geçirmiştir. Sınav Komisyonu, Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu için pilot bir sınav uygulamasını 2004 yılında Nükleer Tıp Ulusal Kongresi sırasında gerçekleştirmiştir. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (TUÖ) karnesi ve Nükleer Tıp’ta uzmanlık eğitimi programı çalışmalarını tamamlamıştır. Kurulun bir sonraki amacı eğitim müfredatı ve TUÖ karne güncelleme çalışmalarını tamamlamak ve Nükleer Tıp Eğitimi Akreditasyonu için gerekli çalışmaları başlatmaktır.

YETERLİK KURULU LİSTESİ
 
Kurul Başkanı
Prof. Dr. Emre Entok
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir
Tel: 0222 239 29 79 / 3454
E-posta:eentok@yahoo.com
 
Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. A. Özgür Karaçalıoğlu
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Etlik Ankara
Tel: 0 312 304 48 04
E-posta: aokaracali@yahoo.com
 
Genel Sekreter
Prof. Dr. Pınar Kıratlı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Tel: 0312 305 13 36
Faks: 0312 309 35 08
E-posta:pkiratli@hacettepe.edu.tr
 
Üyeler
Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İnciraltı İzmir
Tel: 0232 412 22 22 / 4260
Faks: 0 232 2590541
E-posta: gamze.capa@deu.edu.tr
 
Prof. Dr. Gülay Durmuş Altun
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne
Tel: 0284 235 7641 / 1040
E-posta: gdurmusaltun@trakya.edu.tr
 
Prof. Dr. Hakan Demir
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli
Tel: 0 262 303 86 10
E-posta: hakandemir99@yahoo.com
 
Prof. Dr. Mustafa Kula
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Talas Kayseri
Tel: 0 352 437 49 37/23751
E-posta: mkula@erciyes.edu.tr
 
Eğitim Programlarını Geliştirme, Değerlendirme ve Eşyetkilendirme Komisyonu
Prof. Dr. Ayşe MUDUN
Prof. Dr. Zeynep BURAK
Prof. Dr. Suna KIRAÇ
Prof. Dr. Neşe İlgin KARABACAK
Prof. Dr. Gülay DURMUŞ ALTUN
Prof. Dr. Gülin VURAL
Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ
 
Yedekler
Doç. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
Prof. Dr. Mustafa KULA